Известни са датите за провеждане на TOEFL (януари 2013 – юни 2013) в изпитния център в град Русе

  • 20.11.2012

На уеб страницата на DATA LAB (организация администрираща TOEFL) са публикувани новите дати за провеждане на изпита в град Русе (за периода юни - декември 2012).

Дата и час на провеждане

Изпит

Крайна дата за регистрация

15.06.2012 - 9.00

IBT

08.06.2012

23.06.2012 - 9.00

IBT

16.06.2012

06.07.2012 - 9.00

IBT

30.06.2012

28.07.2012 - 9.00

IBT

21.07.2012

04.08.2012 - 9.00

IBT

28.07.2012

17.08.2012 - 9.00

IBT

10.08.2012

25.08.2012 - 9.00

IBT

18.08.2012

07.09.2012 - 9.00

IBT

31.08.2012

15.09.2012 - 9.00

IBT

08.09.2012

21.09.2012 - 9.00

IBT

14.09.2012

29.09.2012 - 9.00

IBT

22.09.2012

06.10.2012 - 9.00

IBT

30.09.2012

12.10.2012 - 9.00

IBT

05.10.2012

19.10.2012 - 9.00

IBT

12.10.2012

27.10.2012 - 9.00

IBT

20.10.2012

03.11.2012 - 9.00

IBT

27.10.2012

16.11.2012 - 9.00

IBT

09.11.2012

17.11.2012 - 9.00

IBT

10.11.2012

01.12.2012 - 9.00

IBT

24.11.2012

07.12.2012 - 9.00

IBT

30.11.2012

08.12.2012 - 9.00

IBT

01.12.2012

14.12.2012 - 9.00

IBT

07.12.2012