Подготовка за изпити

Център за езиково обучение и изпити LETS организира курсове по английски за всички възрасти и нива. Обучението, които предлагаме, се базира на задължителната за чуждоезиковата подготовка последователност при натрупването на знания и комуникативни умения.

За ученици и кандидат-студенти организираме изпитна подготовка за полагане на международни стандартизирани изпити, както и подготовка за успешно полагане на държавен зрелостен изпит (матура) по английски език за 12 клас и външно оценяване за 8 клас с интензивно изучаване на английски език в профилирани и професионални гимназии.

Нашите курсове са с различна продължителност, а учебни часове са по 45 минути. В процеса на обучение ползваме учебни системи на Cambridge University Press и техни оригинални учебници, както и интегрирани допълнителни учебни помагала, софтуерни и мултимедийни продукти, наши собствени разработки.

Ние гарантираме висок професионализъм и индивидуален подход към нуждите на всеки курсист, приятна атмосфера и забавление по време на обучението, предпоставка за по-лекото усвояване на езика и постигане на максимални резултати.

Подробна информация за съответния изпит – какво представлява, за кого е предназначен, формат на изпита, както и информация за подготовката, която ние предлагаме, можете да намерите за всеки от посочените по-долу изпити.

  1. Подготовка за полагане на международни стандартизирани тестове:
  2. Подготовка за матури: