Обща подготовка по английски език

Подготовка за ниво А2 и В1 (според Европейската езикова рамка)

Център за езиково обучение и изпити LETS предлага курсове по английски език за възрастни за начинаещи – ниво А2 и ниво В1.

Завършилите успешно курса за Ниво А2 и ниво В1 ще придобият следните езикови умения:

Езикови умения

Ниво А2

Ниво В1

Умения за слушане:

Можете да разбирате изречения с позната тематика, ако съдържат често използвани думи. Можете да уловите основния смисъл в кратки и ясни послания и съобщения.

Разбирате основните моменти при разговор по познати теми. Същото се отнася и за слушане на радио и телевизионни програми.

Умения за четене:

Можете да четете кратки, елементарни текстове. Можете да намерите търсена от вас информация в печатни материали като реклами, менюта и др.

Разбирате текстове, които съдържат често използвани думи или терминология от вашата професия. Разбирате описания на събития, чувства и пожелания в лични писма.

Умения за говорене:

Можете да общувате по общи и несложни теми. Справяте се с основни стандартни разговори. Можете да опишете накратко семейството си, условията за живот, образованието си и работата си.

Справяте се с повечето ситуации, когато сте на път. Можете да се включите в разговор без да сте се подготвили предварително, ако темата ви е позната. Можете кратко да се изразявате и аргументирате, както и да разкажете история.

Умения за писане:

Можете да напишете кратки, несложни съобщения и бележки, както и кратки лични писма.

Можете да напишете кратък, свързан текст по позната тема. Умеете да пишете лични писма, в които описвате преживявания и впечатления.

Подготовката за ниво А2 е базирана на подготовка за изпита KET (Key English Test) на Кеймбридж, а подготовката за ниво В1 е базирана на подготовка за изпита РЕТ (Preliminary English Test). При желание, завършилите съответния курс могат да положат изпит за придобиване на Сертификат на университета Кеймбридж, международно признат от работодатели и институции по цял свят.

Курсове и учебни помагала

Курсовете за подготовка за ниво А2 (КЕТ за възрастни) и подготовка за ниво В1 (РЕТ за възрастни), които Център за езикова обучение и изпити ЛЕТС предлага, са с продължителност по 10 седмици. Всеки курс съответно включва 60 учебни часа по 45 минути,  групирани в 2 модула по 3 учебни часа два пъти на седмица (два модула от 3 часа вечерен курс през седмицата).

Курсистите се обучават в групи до максимум 8 човека . Опитът показва, че това е оптимален брой, позволяващ пълноценно усвояване на учебния материал при активно участие на всеки курсист в учебния процес.

Цената и на двата курса е по 300 лв. като не включва цената на учебника и учебната тетрадка. Курсисти, завършили курс за ниво А2 в нашия център и продължили в курс за ниво В1 ползват 15% намаление за втория курс.

<-- Назад