Изпит за външно оценяване за 8 клас

Кой полага изпит?

Националното външно оценяване по английски език на учениците от 8 клас с интензивно изучаване на чужд език се осъществява чрез писмено изпитване за усвояване постигането на очакваните резултати от обучението, определени с учебните програми по чужд език за 8 клас с интензивно изучаване на чужд език.  То оценява знанията и уменията на всички ученици от 8 клас, обучавани по тази учебна програма от държавните, общински и частни профилирани и професионални гимназии.

Изпитът се провежда през юни преди края на учебната година за 8 клас. Материалите за изпитването се подготвят на национално равнище от Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование и се съгласуват с МОМН.

Формат на изпита

Изпитът има 4 части:

  • Слушане с разбиране – 2 или 3 откъса с въпроси към тях
  • Четене с разбиране – 2 или 3 откъса с въпроси към тях
  • Употреба на английски език - въпроси за проверка на лексика и граматика
  • Писане – избор на една от 2 зададени теми

Общият брой въпроси от първите 3 части е 60 (50) в зависимост дали изпитът е за профилирани или професионални гимназии, а изискванията към обема на съчинението са съответно 170-190 думи (120-140 думи)

Подготовка

Център за езиково обучение и изпити LETS предлага индивидуална подготовка на ученици от 8 клас, на които предстои полагане на изпита.  Програмата за всеки ученик се изготвя индивидуално, в зависимост от нуждите и пропуските в усвояване на учебния материал. Предлагаме изпитни практикуми както по време на курса, така и непосредствено преди изпита. Всеки ученик има възможност да упражнява изпитните задачи и да получи обратна информация за своите резултати.

Цената за двоен час от 90 минути е 15 лв.

<-- Назад