Английски език за специфични професии

Английски език за медици

Курсът по английски език за медици е предназначен за лекари, медицински сестри и рехабилитатори, които желаят да ползват медицинска литература на английски език, да се обучават или да работят в чужбина. Материалът е обстоен и богат с точна медицинска лексика и терминология. Разделите включват обща медицина, даване на спешна медицинска помощ, вътрешни болести, хирургия, гинекология, педиатрия, онкология, сестринство, рехабилитация, както и обширен справочен материал. Усвоява се основната терминология, свързана с анатомията на човешкото тяло, видовете медицински и неквалифициран персонал в лечебни заведения и санаториуми. Разгледани са различни специфични теми и ситуации, чрез които да развиете комуникационните си умения за общуване с останалия медицински персонал и пациентите. Разглеждат се най-честите заболявания и необходимите сестрински грижи. Курсът е подходящ за всички медици.  Добиват се умения за провеждане на медицински проучвания и подготовка на презентации.

Учебната система „Professional English in Use, Medicine” детайлно запознава курсиста със специфичната лексика на различните заболявания, симптоми, прегледи, изследвания и профилактика.  Системата включва учебник с подбрани текстове от специализиран екип в областта на английски като чужд език с медицинска насоченост.

За включване в курс по английски за медици са необходими предварително познания по английски език на ниво Intermediate (А2 и В1 съгласно Общоевропейската езикова рамка).

Продължителността на курса е 60 часа в рамките на 4 месеца. Занятията се провеждат два пъти седмично по 2 учебни часа на вечер.

Началото на курса е при сформиране на група от минимум 6 човека.

Английски език за туризъм

Курсът по английски език с туристическа насоченост за лица заети или търсещи работа в сферата на туризма – хотелския бизнес и ресторантьорството. Подбраните теми въвеждат в различни ситуации от професионалния живот на репеционисти, портиери, камериерки, бармани, сервитьори, аниматори. 

Курсът е фокусиран върху всекидневната комуникация с клиенти – писмено и говоримо. Практическите задачи и разиграване на реални ситуации спомагат за по-лесното усвояване и затвърждаване на специлизираната лексика.

Включването в курса по английски за туризъм изисква предварителни познания по английски език на ниво Intermediate (А2-В1 съгласно Общоевропейската езикова рамка).

Продължителността на курса е 60 часа в рамките на 4 месеца. Занятията се провеждат два пъти седмично по 2 учебни часа на вечер.

Началото на курса е при сформиране на група от минимум 6 човека.